Czy zakładanie czujników spalin jest potrzebne?

66Będąc w mniejszym pomieszczeniu czy też dużym budynku jesteśmy narażeni na pewne niebezpieczeństwo, szczególnie gdy jest możliwość ulatniania się gazu w tym czy sąsiednim miejscu. Szczególnie jak jesteśmy w tłumie, to wszystkie zapachy się zlewają i nie zwracamy na nie takiej uwagi, to samo gdy przez dłuższy czas nie wychodziliśmy z danego miejsca, to już się przyzwyczajamy i nie odczuwamy tego, że coś może nam zagrażać. Zagrożenie wybuchem jest wtedy, gdy jest możliwość tworzenia przez palne gazy, pary palnych cieczy czy też pyły i włókna palnych ciał stałych w różnych warunkach, mieszanin z powietrzem, które po zainicjowaniu zapłonu iskrą, łukiem elektrycznym bądź przekroczenia temperatury samo zapalenia wybuchają. A jak jest wybuch, to nie mamy już zbyt wielkich szans na ocalenie, gdyż płomień gwałtownie i szybko się rozprzestrzenia, a do tego dochodzi gwałtowne rozprężanie się gazów spalinowych. Dlatego obiekty przeznaczone dla dużej liczby osób muszą mieć założone takie czujniki, by uchronić się przed masową tragedią.