Czym są drenaże budowlane i osiedlowe?

111Drenaż jest to system rur drenarskich, które służą do odbioru wody i odprowadzenia ich w bezpieczne miejsce tak by nie było zagrożenia podtopieniem. Drenaże potrzebne są gdy podłoże gruntowe, którym posadowiony jest budynek składa się z gruntów nieprzepuszczalnych jakimi są gliny i iły. Kiedy poziom wód jest wysoki czyli woda gruntowa zalega płytko bądź poziom wód gruntowych podwyższa się sezonowo. Przeciwdziała on zawilgoceniu ścian naszych domów i narażonych na oddziaływanie wody z terenu wokół podziemnych. Może być wykonany także w celu osuszenia działki. Szczególnie ważne jest wykonanie drenażu wokół ław fundamentowych, gdy budynek ma stanąć na zboczu, skarpie albo w jej pobliżu, i to niezależnie od tego jakiego rodzaju mamy grunt. Trzeba użyć oczywiście odpowiednich materiałów i dobrze rozmieścić przewody oraz studzienki by możliwa była kontrola. Studzienki powinny się pojawiać przy każdej zmianie kierunku czyli w rezultacie na rogach budynku. Preferowane rury najczęściej są z polietylenu oraz polichlorku winylu czyli PVC.