Domowa instalacja wodociągowa

21Wiele osób nie rozróżnia pojęcia sieci wodociągowej od instalacji, oto krótkie wyjaśnienie. Sieć wodociągowa to połączone ze sobą przewody znajdujące się na zewnątrz budynków odbiorców, a instalacja jest podłączona do sieci i jest wewnątrz. Instalacja jest to zespół powiązanych ze sobą elementów, które służą do zaopatrywania budynku wraz z jego otoczeniem w wodę. Instalacja wody zimnej doprowadzanej z sieci rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a jeśli ktoś pobiera wodę np z własnej studni to od urządzenia za pomocą, którego jest ona pobierana. W każdym domu potrzebna jest też ciepła woda, dlatego część instalacji służy do dostarczania wody o wyższej temperaturze do punktów czerpalnych i znajduje się za zaworem zasilania zimnej wody urządzenia służącego do podgrzewania wody. W instalacjach ciepłej wody z centralnym jej przygotowaniem, należy powiązać stosowanie pompowej cyrkulacji wody. Możemy mieć także miejscowe przygotowanie ciepłej wody dla kilku punktów czerpalnych znajdujących się w pomieszczeniu na przykład w łazience.