Elementy gazociągów

70Pewnie nie każdy się zastanawiał nad tym jak nasza instalacja czy sieć jest wyposażona, z czego się składa, jakie są elementy, z jakich materiałów. Dowiadujemy się o tym często przez przypadek kiedy mamy awarię i musimy dojść co się stało i gdzie, albo powie nam jakiś specjalista, którego zatrudniliśmy. Są osoby, które po prostu tym się interesują bądź wybrały kierunek studiów związany z instalacjami. Jeśli o gazociągi to główne materiały do wykonania instalacji i sieci to jest stal oraz tworzywo sztuczne. Z tworzyw sztucznych można wyróżnić polietylen PE oraz rury z poliamidu PA. Elementy jakie mamy w gazociągu to przewody stalowe wraz z kształtkami do gazociągów rur stalowych i tak samo przewody z rur z tworzyw sztucznych i kształtki do gazociągów z rur z tworzyw sztucznych. W skład uzbrojenia wchodzą: urządzenia zaporowe, rury ochronne gazociągów, odwadniacze, punkty pomiarów elektrycznych gazociągów stalowych ułożonych w ziemi, złącza izolacyjne gazociągów stalowych, punkty pomiarów ciśnienia oraz sączki węchowe.