Gazociągi – informacje podstawowe

68Zacznijmy może od tego czym w ogóle jest gazociąg, przyłącze gazociagowe i sieć gazowa. Otóż sieć są to gazociągi czyli rury połączone ze sobą i współpracujące wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazowymi, magazynami gazu służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych, które należą do przedsiębiorstwa gazowniczego. Teraz kolej na pojęcie Samego gazociągu, a jest to rurociąg wraz z wyposażeniem, który służy do transportu gazu ziemnego i jest on ułożony na zewnątrz obiektów magazynujących i użytkujących gaz. Następnie przejdźmy do podziału według pełnionych funkcji, a jest on następujący : gazociągi przesyłowe, rozdzielcze inaczej dystrybucyjne oraz przyłącza gazowe. Te pierwsze są produkowane na wyższe ciśnienie i służą do przesyłania gazu o wyższym ciśnieniu nominalnym, które wynosi 6,3 MPa lub 8,4 MPa. Gazociągi rozdzielcze natomiast dostarczają gaz już o mniejszym ciśnieniu do danego rejonu, a przyłącza gazowe zawierają się między naszym domem a przewodem rozdzielczym, między trójnikiem odgałęźnym, a kurkiem głównym instalacji gazowej.