Zagraniczne firmy budowlane wchodzą na nasz krajowy rynek

rusztowanieZagraniczne firmy budowlane wchodzą na nasz krajowy rynek, jednak czy kogoś jeszcze zaskakuje ten fakt? Przede wszystkim przemawia za nimi znacznie większy kapitał, zaplecze w postaci sprzętu oraz zasobów ludzkich przez co potrafią w znacznie szybszym czasie a także dużo taniej zrealizować adekwatne w tym aspekcie działania. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje tutaj fakt otwarcia granic i ułatwienia dostępu do zleceń typowo budowlanych, można iść krok dalej i stwierdzić że działa to w obu kierunkach bowiem nasze polskie firmy budowlane również próbują swoich sił, poza granicami kraju. Wiele podmiotów budowlanych posiada tutaj już swoje siedziby, zaplecze, rozbudowuje infrastrukturę czy zapewnia odpowiednie warunki do dalszego rozwoju i migracji, chociażby we wschodnim kierunku. Wbrew temu co się wydaje pojawienie się konkurencji zagranicznej, wcale nie zagraża polskim firmom budowlanym niejednokrotnie umożliwia im wspólne działanie przy dużo większych, ciekawszych i atrakcyjniejszych inwestycjach.