Izolacja celulozowa

64Izolacja celulozowa jest produkowana z włókien celulozowych odzyskanych w procesie recyklingu makulatury gazetowej, które są zabezpieczane impregnatem w postaci związków boru. Materiał stosowany jest w postaci luźnej bez udziału lepiszczy. Celuloza otrzymywana jest z drzew, które w czasie wzrostu pobierają i wiążą CO2 z atmosfery. Jeden kilogram celulozy może zmagazynować około 1,4 kg dwutlenku węgla. Materiał jest układany w postaci sypkiej metodą wdmuchiwania, więc nie wymaga docinek będących odpadami technologicznymi. Po rozbiórce, demontażu izolacji, produkt może być wykorzystany ponownie w tym samym celu. Granulat pakowany jest w worki papierowe, które mogą być następnie przerobione na ten materiał. Współczynnik przewodności cieplnej mieści się w zakresie od 0,037 do 0,043. Jest to materiał, który z pewnością wykazuje aspekt ekologiczny, dlatego, jeśli decyzja o izolacji domu jest jeszcze przed nami, to warto wziąć ja pod uwagę. Może być ona wykorzystana dla domu jedno jak i wielorodzinnego a także budynków przemysłowych oraz użyteczności publicznej.