Jak korzystać z nomogramu drabinkowego przy całkowitym wypełnieniu kanałów?

40Gdyby ktoś musiał skorzystać z nomogramu drabinkowego, a nie wie jak to zrobić, bądź nie jest do końca pewny, to o to kilka przydatnych wskazówek oraz krok po kroku jak skorzystać z tego typu układu do wyznaczania prędkości i średnic kanałów. Na początku należy zaznaczyć na nomogramie punkty spadku i przepływu, a następnie poprowadzić linię łączącą te punkty aż do średnicy. Następnie poprowadzić drugą linię od średnicy większej jaka jest w kolejności produkowana przez producenta, do zaznaczonej wartości spadku. Odczytać wartości Q zero oraz V zero. By móc znaleźć prędkość rzeczywistą trzeba posłużyć się dodatkowo nomogramem kołowym. Na krzywej sprawności odszukać stosunek Q/Qzero, odłożyć na osi poziomej i odszukać punkt przecięcia z krzywą górną i od tego punktu poprowadzić linię poziomą. Na osi pionowej po lewej stronie odczytać wartość napełnienia kanału, a po prawej stronie odnaleźć punkt przecięcia z krzywą vn/v i zrzutować ją na oś dolną poziomą oraz odczytać wartość. Prędkość rzeczywista będzie to iloczyn prędkości vzero i wartości zrzutowanej.