Jak należy trasować kanalizację deszczową?

153Kanalizacja deszczowa jest to też zespół elementów, przewodów które służą do odprowadzania wód opadowych i roztopowych, tak by uniknąć podtopień na ulicach. Jeśli chodzi o kanalizację grawitacyjną to jej trasowanie też powinno być zgodne ze standardami, tak by mogła prawidłowo funkcjonować. Przewody należy układać w osi pasa jezdni, oczywiście jeśli przewód służy do odwodnienia tej ulicy. Trasa powinna być prosta z jak najmniejszą ilością załamań czyli zmian kierunku. Odległości od obiektów należy zachowywać takie same jak w kanalizacji sanitarnej. Ścieki deszczowe powinny być odprowadzane zgodnie ze spadkiem terenu, także przewody też należy układać równolegle do tereny jeśli są zachowane spadki minimalne obowiązujące w deszczówce. Prędkości przepływających ścieków powinna być w zakresie od 0,3 do 0,7 m/s, przy czym prędkość oczyszczania wynosi 0,6 m/s. Oczywiście w rezultacie, jadąc ulicą możemy zauważyć, że studzienki są akurat pod kołami naszych samochodów, gdzie tak nie powinno być ponieważ jest duże, częste i zmienne obciążenie co może powodować szybsze awarie.