Jak prowadzić przewody kanalizacyjne?

39Przewody kanalizacyjne powinny być prowadzone w taki sposób, by miały one jak najmniejszą liczbę załamań, w miarę możliwości prosto, ale też unikać zbyt długich odcinków o małych przepływach. Jeśli przewód posiada ponad sześćdziesiąt metrów należy zastosować dodatkową studzienkę rewizyjną. Powinny być prowadzone wzdłuż dróg, ale poza pasem jezdni, najlepiej w poboczu. Odstępstwem od tego może być kanalizacja deszczowa, którą można prowadzić w jezdni. Kąty między przewodami najlepiej by miały dziewięćdziesiąt stopni, mogą być też rozwarte, ale należy pamiętać, żeby nie było kątów ostrych. Każdy budynek powinien posiadać swoją własną studzienkę przybudynkową i jej przyłącze do sieci powinno się zawierać pod kątem od 90 do 135 stopni. Należy zachować odległość studzienki od domu minimum 2,5 metra, a najlepiej by to było 5 m. A gdzie studzienki? Studzienki powinny być rozmieszczone na każdej zmianie kierunku przepływu, w miejscach połączenia przewodów sieciowych, w miejscach podłączenia przyłacza do sieci oraz przy zmianie spadku kanału.