Jak to jest z normami budowlanymi?

34Budownictwo jest to bardzo szerokie pojęcie, a zarazem wąskie. Normy, które powinien spełniać każdy obiekt, instalacja, sieć, urządzenie czy też miejsce przeznaczone na pobyt ludzi, zwierząt, dzieci są bardzo ważne i stanowią podstawę do projektowania. Jednak czy trzeba się ich trzymać tak rygorystycznie? Odpowiedź nie jest jednoznaczna, oczywiście należy zachować pewne standardy, których nie można przekroczyć, ale czasami może się zdarzyć tak, że nie ma możliwości wykonać czegoś jak jest napisane w Rozporządzeniu, normie czy innej ustawie. Inżynierowie są to osoby wykształcone i specjalizujące się w określonych dziedzinach, ale zdarza się, że nie mogą czegoś obliczyć bądź zaprojektować w danym miejscu chociaż tam właśnie to ma być, dlatego, że siła wyższa na to nie pozwala. Co wtedy robić? Trzeba szukać optymalnego rozwiązania, może ciut nagiąć normy w pewnym miejscu po to by mogły być one spełnione w innym. Dlatego wszystkie zasady mają też pewien zakres między którym można manewrować, ale też jeśli przekroczy się odrobinę nic się nie stanie, czasami tak trzeba bo nie da się tego przeskoczyć.