Jaki mamy podział gazociągów ze względu na ich strukturę?

69Mieszkając w mieście, na wsi, na obrzeżach nie zastanawiamy się zbytnio, nad tym jak mamy poprowadzone przewody wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i czy w ogóle mamy? Otóż w mieście najczęściej wyposażenie jest pełne, gorzej na wsiach bo tam już nie zawsze się to opłaca z powodu zbyt małej ilości ludności zamieszkującej teren. Zwróćmy uwagę na gazociągi i ich strukturę. Można wyróżnić tu gazociągi rozgałęzione, pierścieniowe oraz mieszane. W pierwszym przypadku gaz dociera tylko z jednej strony i by jego dopływ odciąć w razie awarii potrzebny jest jeden element odcinający. W drugim przypadku gaz dociera do odbiorców z dwóch stron, także do odcięcia jego dopływu w razie potrzeby potrzebne będa nam dwa elementy odcinające, a w ostatnim przypadku czy przy gazociągach mieszanych mamy zarówno strukturę rozgałęzioną jak i pierścieniową. W miastach najczęściej mamy przewody rozdzielcze w układach pierścieniowych i tak samo w małych miastach, natomiast na wsi gazyfikacja jest w pasie nieprzekraczający 10 km wzdłuż gazociągu wysokiego ciśnienia i zachowane jest minimum odgałęzień, gdzie każde powinno zasilać kilka wsi.