Jakie mamy studzienki kanalizacyjne i jakie powinno być ich wyposażenie?

41Studzienki kanalizacyjne są podstawowym elementem wchodzącym w skład kanalizacji. Są różne rodzaje w zależności od przeznaczenia. Podstawowy podział to na studzienki przelotowe, pełnowymiarowe, kaskadowe (spadowe), rewizyjne oraz płuczące. Jaka powinna być ich lokalizacja? Usytuowane powinny być w taki sposób, by był do nich łatwy dostęp pieszy, zalecany jest dojazd pojazdami oraz należy pamiętać, że nie mogą być umieszczone pod krawężnikami. Najczęściej produkowane są z betonu w postaci kręgów betonowych, żelbetu raz tworzyw sztucznych. Studzienki pełnowymiarowe powinny mieć średnicę co najmniej DN 1000 ponieważ musi być zapewnione wejście do niej. Najlepiej by miała stopnie złazowe odporne na korozję i zabezpieczone przed poślizgiem. Wysokość komory roboczej nie powinna być mniejsza jak 2 m, w skrajnych wypadkach można dopuścić 1,9 metra. Ściany komór roboczych powinny wewnątrz być gładkie. Studzienki powinny być zabezpieczone i odporne na agresywne działania ścieków oraz wód gruntowych.