Kiedy przepompownia jest gotowa do eksploatacji?

145Oto kilka informacji na temat gotowości pompowni do korzystania z niej i prawidłowej eksploatacji. Pompownia gotowa do eksploatacji jest wtedy gdy : Po pierwsze wykonana jest zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania, a wszelkie zmiany w stosunku do projektu są uzasadnione odpowiednimi dokumentami. Po drugie zakończono wszystkie prace budowlane. Po trzecie posiada pozytywny wynik rozruchu i próby ciśnieniowej. A po czwarte służba eksploatacyjna otrzymała wszystkie dokumenty i rysunki powykonawcze oraz instrukcje eksploatacyjne. Przepompownię należy początkowo kontrolować co tydzień, jeżeli zanieczyszczenia nie będą się osadzać i wszystkie inne funkcje pompowni będą sprawnie pracować, można ograniczyć kontrolę do jednej na miesiąc. Konieczne jest również okresowe oczyszczenie z piasku, kożucha mogącego występować na zwierciadle ścieków oraz osadów zalegających na dnie zbiornika. Należy pamiętać o tych czynnościach oraz wszystko to wskazuje na prawidłową eksploatację pompowni.