Konstrukcje budowlane część 2: poprzeczny i mieszany

63Układ poprzeczny charakteryzuje się tym, że posiada szereg poprzecznych ścian nośnych usytuowanych prostopadle do podłużnej osi budynku, przejmujących obciążenia od stropów. Dla zapewnienia sztywności w kierunku podłużnym konieczne jest stosowanie dodatkowych usztywnień, którymi mogą być na przykład ściany klatek schodowych. Mamy do czynienia z podziałem funkcji przegród na nośne i izolacyjne. Pozwala to na wykonywanie ścian konstrukcyjnych z materiałów o bardzo wysokiej wytrzymałości, a przegród osłonowych z lekkich materiałów porowatych o niewielkiej wytrzymałości. Zaletą układu jest swoboda w kształtowaniu elewacji ze względu na niewielkie obciążenie zewnętrznych ścian podłużnych. Układ mieszany ma to do siebie, że jego zaletą jest większa możliwość kształtowania architektonicznego przestrzeni wewnątrz budynku w porównaniu z układem podłużnym i poprzecznym, a także duża sztywność przestrzenna. Wadą niestety jest to, że ma nierównomierne obciążenie ław fundamentowych, które powodują nierównomierne osiadanie budynku oraz bardziej skomplikowany sposób przekazywania obciążeń.