Które wartości wybierać z norm jeśli są zakresy?

35Prawo budowlane jest bardzo szerokie i posiada wiele zakresów wartości które są dobre i które powinno się stosować bądź próbować w nie trafić robiąc projekt. Dlaczego to takie ważne? Ważne jest dlatego, ponieważ są one wyznaczone na podstawie badań, prób i określają wartości, przy których np. dana instalacja najlepiej pracuje i nie sprawia problemów, które wiążą się z ciągłymi naprawami. Każdy materiał też ma swoją wytrzymałość której nie można przekroczyć, ponieważ wtedy ulegnie zniszczeniu czy też nie będzie już miał swoich najlepszych właściwości. Mając określony zakres, w którym powinno się poruszać często wprawia nas w zakłopotanie. Bo którą wartość wybrać tak by była najlepsza? Tak by nie trzeba było już nic poprawiać? Otóż najlepiej celować w wartość zawierającą się po środku, bo wtedy mamy pewność, że czegoś nie przewymiarujemy. Tak więc pamiętajmy, że mając pewien zakres, to najlepiej jest wybrać człon środkowy, gdyż on zapewnia nam największą trafność i pozwala uchronić się przed usterkami.