Łączenie elementów gazociągów z rur stalowych

73Wykonanie instalacji i sieci sanitarnej wymaga dużej odpowiedzialności i dokładności, nie tylko od robotnika, ale także od materiału i sposobu połączenia elementów. Powszechnie stosowane w gazociągach rury stalowe oraz kształtki i kurki z gazociągami wysokiego ciśnienia łączone są za pomocą spawania elektrycznego. Złącza kołnierzowe stosuje się do łączenia armatury zaporowej z przewodami niskiego i średniego ciśnienia, do łączenia stacji redukcyjnej z przewodami, kiedy gazociąg wymaga częstego demontażu oraz gdy wykonanie połączeń spawanych jest niemożliwe i niewykonalne. W przypadku rur o średnicy mniejszej jak DN50 i ciśnieniu do 0,5 MPa można łączyć za pomocą gwintowania. Są jeszcze kształtki, które umożliwiają przejście z średnicy większej do mniejszej jak i na odwrót, zmianę kierunku trasy, zaślepienie, a także rozgałęzienie przewodu. Wytrzymałość kształtek nie powinna być gorsza jak wytrzymałość ciśnieniowa łączonych odcinków gazociągu. Dlatego wybór należy dokonać świadomie i po zapoznaniu się z wymaganiami, jakie powinny spełniać wszystkie elementy i materiały.