Lokalizacja studzienek przybudynkowych i wymagania dla przyłączy kanalizacji deszczowej

154Każda kanalizacja czy sanitarna czy deszczowa powinna mieć swoje studzienki kanalizacyjne, które też mają pewne wymagania jeśli chodzi o ich umiejscowienie. W kolektorze głównym czy odgałęzieniach bocznych powinny one znajdować się przy każdej zmianie kierunku, miejsce podłączenia przyłącza do sieci oraz jeśli przewód jest zbyt długi. Jednak tu mamy mówić o lokalizacji studzienek, które znajdują się przy budynkach oraz oraz jakie są wymagania przyłączy kanalizacji deszczowej. Otóż studzienki powinny znajdować się w najniższych punktach działki budynku, minimum dwa metry od granicy działki. Przyłączy nie należy projektować na mniejsza średnice jak DN 200 oraz spadek minimalny jaki powinien być zachowany to dwa procent. Trzeba również pamiętać, o tym żeby przyłącza były podłączone do biegnącej się pod kątem prostym. Nie można stosować kątów ostrych. Niektórzy mogą się zastanawiać po co w ogóle jest ta deszczówka? Otóż dzięki temu w razie większego deszczu i na terenach gdzie jest mniej zieleni i woda nie ma jak wsiąkać, to pozwala ona zapobiec chociażby podtopieniom.