Montaż i eksploatacja pomp w przepompowni ścieków

143Montaż pomp należy rozpocząć od przykręcenia podstaw do śrub konstrukcji kotwiącej. Następnie powinno się przystąpić do montowania przewodów tłocznych. W przewidzianych projektem miejscach umieścić armaturę zwrotną i zaporową. W trakcie dokładnego pasowania całości, należy zwracać uwagę, czy nie powstają naprężenia mogące przenosić się na podstawę pomp. Po zakończeniu montażu i sprawdzeniu jego szczelności należy przystąpić do opuszczania pomp, używając dźwigu samojezdnego. Opuszczanie powinno się odbywać swobodnie do momentu dotarcia pompy do złącza podstawy, z którym nastąpi pod wpływem ciężaru pompy szczelne połączenie. Luzy między kablami ,a tulejami przepustowymi uszczelnić pianką poliuretanową. Uruchomienie pomp, należy dokonać po wcześniejszym napełnieniu komór ssawnych. W trakcie prowadzenia prac rozruchowych, należy prześledzić pracę pomp, sprawdzając czy zatrzymują się i startują przy zadanych poziomach napełniania komory. Okresowo należy również przeprowadzić czyszczenie przepompowni.