O czym należy pamiętać podczas wykonawstwa i montażu przepompowni ścieków?

146Wszystkie czynności podczas wykonawstwa i montażu przepompowni powinno prowadzić się z zachowaniem przepisów BHP. Obsługa biorąca udział w pracach remontowych powinna być odpowiednio przeszkolona i mieć ku temu odpowiednie uprawnienia. Każdy obiekt powinien posiadać księgę zdarzeń. Należy pamiętać również o odpowiednim wyposażeniu pracowników. Pracownicy powinni być wyposażeni w:

– odzież ochronną i sprzęt ratunkowy gdzie wymienić można: szelki, liny bezpieczeństwa, lampę do pracy w atmosferze gazów palnych i wybuchowych, maskę lub aparat tlenowy,

-Do tego jeszcze każdy robotnik musi być wyposażony w gumowe rękawice, dodatkową latarkę kieszonkową, hełm ochronny, instrukcję obsługi, apteczkę, przyrząd do wykrywania szkodliwych gazów. Prace wewnątrz zbiornika należy traktować jako szczególnie niebezpieczne i muszą odbywać z zachowaniem szczególnych wymagań. Przed rozpoczęciem prac, komorę należy przewietrzyć przynajmniej 10 wymian na godzinę. Trzeba szczególnie przestrzegać tych przepisów by nikomu nie zagrażało niebezpieczeństwo.