Obliczenia hydrauliczne – co mają na celu?

38Dlaczego obliczenia hydrauliczne pełnią tak ważną i istotną rolę w projektach? A oto odpowiedź. Są one niezbędne, ponieważ ustalają wymiary kanałów czyli średnice, w przypadku instalacji kanalizacyjnej określają prędkości przepływających ścieków czyli stopień napełnienia kanału ściekami. Co jeszcze? Można policzyć natężenie przepływu oraz spadek geometryczny kanału. Jakie są założenia? Przepływ, średnica, spadek kanału są nieznane na długości odcinka obliczeniowego. Ważna jest jeszcze wartość szorstkości i jest ona stała na długości odcinka. Mamy szorstkość w ruchu bezciśnieniowym a chropowatość w ruchu ciśnieniowym. Tego typu obliczenia są wymagane przed rozpoczęciem układania przewodów, ponieważ mówią nam jaka powinna być ich średnica, z jakim spadkiem ułożone w konkretnym miejscu i pozwalają wyeliminować błędy, które mogłyby się pojawić bez obliczania tego. Można używać do tego specjalnych programów, nomogramów bądź liczyć samemu, ale niestety ostatnia opcja jest najbardziej pracochłonna.