Obliczenia wysokościowo – hydrauliczne przewodów kanalizacji sanitarnej

37Obliczenia hydrauliczne potrzebne są prawie w każdym projekcie instalacji czy sieci. Opierają się na doborze odpowiednich średnic przewodów, prędkości przepływających np cieczy, oraz spadku przy pewnych założeniach i policzonych wcześniej danych. Jeśli chodzi o obliczenia hydrauliczne kanalizacji sanitarnej to połączenia przewodów należy realizować poprzez zaprojektowanie studzienki. Mamy trzy główne sposoby łączenia przewodów.

  1. Wyrównanie sklepieniami stosowane w kanalizacji deszczowej

  2. Wyrównanie zwierciadłem ścieków

  3. Wyrównanie dnem kanału

Dwójka i trójka realizowana jest w kanalizacji sanitarnej. Sposób drugi stosuje się gdy kanał doprowadzający ma mniejszą ilość ścieków niż odprowadzający, natomiast wyrównanie dnem ma zastosowanie w momencie, gdy napełnienie w kanale doprowadzającym jest większe aniżeli w kanale odprowadzającym. W przypadku gdy średnice przewodów i ilość ścieków jest taka sama i w dopływie i odpływie to mamy zarówno wyrównanie dnem jak i zwierciadłem ścieków. Wszystkie przewody powinny być zaprojektowane z odpowiednim spadkiem kanałów.