Odległość budynków od siebie

84Przed budową domu, kupnem działki, należy zwrócić dużą uwagę, na to w jakiej odległości znajdują się inne domy i budynki, gdyż należy pamiętać, że są wymagane pewne odległości, których należy nie przekraczać. Wszystko jest rozpisane w warunkach technicznych dotyczących usytuowania budynków. Głównie zasady te są związany z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Prawo jest bardzo restrykcyjne i zanim wybierzemy działkę i zaplanujemy budowę, najpierw musi być to zgłoszone i zatwierdzone, że jest taka możliwość budowy domu w danym miejscu. Jeśli chodzi o nowe budynki to powinny one być stawiane w większej odległości od granicy działki jeśli skierowane są do budynku i w ścianie są okna, jeśli do budynku ze ściana bez okien to dopuszczona jest nieco mniejsza odległość. Należy zapamiętać również, że odległość nie może być już mniejsza jak półtora metra. Z tymi odległościami różnie bywa w rezultacie, może się zdarzyć, że jeżeli dopuszczalne w danym terenie jest taka zabudowa, to są one mniejsze, ale te półtora metra należy zachowywać.