Podział ścian

28Ściany możemy podzielić na dwa główne rodzaje jeśli chodzi o ich pracę statyczną, a mianowicie ściany konstrukcyjne – nośne lub samonośne oraz ściany niekonstrukcyjne – osłonowe lub działowe. Ściany konstrukcyjne nie mogą być usunięte bez szkody dla konstrukcji. Ściany nośne przenoszą obciążenia od ścian, stropów i dachu bezpośrednio na fundamenty lub na pośrednie konstrukcje podpierające. Ściany samonośne przenoszą na fundament obciążenie własne, a obciążenie poziome np. od wiatru przekazują na ściany poprzeczne lub na szkielet konstrukcyjny budynku. Ściany te pełnią często funkcję ścian usztywniających. Ściany niekonstrukcyjne mogą być usunięte bez szkody dla konstrukcji. Ściany osłonowe są ścianami zewnętrznymi wypełniającymi konstrukcję nośną np. szkielet żelbetowy. Przenoszą obciążenie własne i obciążenie poziome w granicach jednego pola szkieletu. Ściany działowe są nienośnymi ścianami wewnętrznymi, których położenie może być zmieniane w czasie eksploatacji budynku. Przenoszą obciążenie własne z jednej kondygnacji na konstrukcję podpierającą najczęściej strop, a obciążenie poziome na przyległą konstrukcję budynku.