Połączenia polietylen – metal w gazociągach

74W przypadku projektu sieci i instalacji gazowych często można się spotkać ze zmianą materiału, z którego wykonywany jest dany system na przykład z polietylenu na stal. Jak to się wtedy robi? Jakie są metody połączeń? Otóż by wykonać takie przejście należy pamiętać by nie stosować sztywnych uszczelek lecz elastomerowe, które są dopuszczone i przystosowane do kontaktu z gazem. Najlepiej by stosować takie uszczelki wykonane z kauczuku butylowego lub polichloroprenowego. Ważną rzeczą, o której też nie można zapominać to dokręcanie śrub kołnierzowych na krzyż, w dwóch etapach i w odstępie czasowym dwóch godzin po to by materiał miał czas na ułożenie się. Powierzchnie stalowe powinny być zabezpieczone przed korozją. Połączenia polietylen-metal wykonuje się za pomocą zaciskania z nasuwaną lub wsuwaną tuleją metalową, połączenia zaciskowe skręcane, wykonane metodą wtryskową, połączenia kołnierzowe oraz spawane. Jeśli chodzi o przejścia z tworzyw sztucznych na metal, mamy dosyć szerokie pole manewru.