Pomieszczenie dla zestawu wodomierza głównego

108By nasz dom był zaopatrywany w wodę ciepłą i zimną niezbędny jest zestaw wodomierza głównego, a by on mógł prawidłowo funkcjonować i być eksploatowany to też muszą być spełnione pewne warunki. Znajdować się on powinien w piwnicy, jeśli mamy budynek podpiwniczony, a jeśli nie to na parterze, a z kolei jeśli nie na parterze, to w studzience przed budynkiem. Pomieszczenie powinno być zamykane i przeznaczone tylko do przechowywania wodomierza i niezbędnej do tego armatury oraz z wpustem podłogowym podłączonym do kanalizacji. Temperatura nie może przekraczać zera stopni. Zestaw wodomierza głównego musi znajdować się nie więcej jak jeden metr od wejścia przyłącza do budynku i na tym odcinku nie może być więcej zmian kierunku jak trzy. Wodomierz należy umieścić w pozycji poziomej i około pół metra nad posadzką. Nie można zapomnieć także o oświetleniu, ponieważ w razie przeglądu czy kontroli musi być zapewnione odpowiednie światło, by móc cokolwiek zobaczyć i nie popełnić błędu, który może rzutować na pozbawienie wody całego budynku.