Próby i odbiory przepompowni ścieków

144Próby i odbiory należy wykonywać zgodnie z normą budowlaną i obowiązującymi zasadami. Jest to bardzo ważne by przepompownia mogła prawidłowo funkcjonować. Przed pierwszym rozruchem przepompowni należy skontrolować zgodność podłączenia urządzeń w instalacji zasilająco-sterowniczej z dostarczonym schematem elektrycznym i instrukcją obsługi poszczególnych urządzeń. Pierwszy rozruch pompy powinien odbywać się na czystej wodzie. W początkowej fazie rozruchu należy ustawić poziomy załączenia, wyłączenia i sucho biegu wraz z najwyższym poziomem alarmowym. Wszelkie prace rozruchowe przepompowni powinny zostać zakończone pomiarami ochronnymi oraz załączone do protokołu rozruchu. Rozruch pompowni ścieków sanitarnych powinno się wykonywać w obecności oraz pod nadzorem producenta oraz pod rygorem utraty gwarancji. Nie należy robić tego na własną rękę gdyż jeśli zostanie zepsute z naszej winy to gwarancja nie będzie już obowiązywała. Wszystko powinno być skontrolowane od początku do końca w obecności specjalisty oraz mieć przy sobie instrukcję obsługi.