Prowadzenie przewodów ciepłej i zimnej wody

107Do każdego domu musi być doprowadzona woda, czy to z własnej studni czy z sieci wodociągowej. W domu mamy zestaw wodomierza głównego, który zapewnia nam właśnie wodę a urządzenie znajdujące się bezpośrednio za zaworem zasilania zimną wodę podgrzewa ją i dzięki temu mamy wodę ciepłą. Byśmy mogli z niej korzystać w łazience, kuchni czy innym pomieszczeniu muszą być przewody, które dostarczają wodę do punktów czerpalnych. Prowadzi się je równolegle lub prostopadle do przegród budowlanych po stronie wewnętrznej. Odległość od ściany zależy od średnicy rur. Przejście przez ściany czy stropy musi być pod kątem prostym i w otulinie czyli izolacji cieplnej. Przestrzeń między rurą przewodową a ochronną wypełniać powinno szczeliwo, które nie wypływa. Sposób rozprowadzenia jest uzależniony od rozmieszczenia pionów czyli przewodów umożliwiających transport wody na poszczególne kondygnacje oraz w zależności od rodzaju materiału. Należy też pamiętać by przewód wodociągowy znajdował się poniżej przewodu elektrycznego.