Studzienki kanalizacyjne w jezdni

129Jak to jest z tymi studzienkami kanalizacyjnymi w naszych jezdniach, że z reguły w jezdni powinna iść tylko kanalizacja deszczowa, a studzienki być umieszczone na środku pasa, tak by nie było możliwości najeżdżania na nie kołami samochodów. Czy coś z tego jest zachowane? Raczej można wątpić, a szczególnie po wyprawie do miasta. Ulice są źle odwodnione, woda powinna odpływać z ulic do studzienek i przykanalików, a a nie zbierać się tak, że samochody mają trudność w przejechaniu. Tych elementów się nie odwadnia, nie czyści i nie sprawdza gdyż jest to tylko woda deszczowa i w zasadzie nie powinno tam się nic innego znaleźć, ale każdy wie jak to jest chociażby ze śmieciami, gdzieś się one zawsze dostaną. Także naprawdę należy dobrze to rozplanować, tak by nie było problemów z zalewaniem. Oczywiście czasy się zmieniają, jest coraz więcej terenów utwardzonych i woda nie ma gdzie infiltrować, a kiedyś projektant robił coś na dane czasy, ewentualnie kilka lat w przód to mógł nie uwzględnić tak szybkiego rozwoju miast i zlikwidowania terenów naturalnych jakim jest nasza gleba.