Technologia wznoszenia budynków

26Budując dom czy też inny obiekt budowlany musi się od czegoś zacząć i dlatego można wyróżnić kilka etapów wznoszenia budynków wykorzystywanych w budownictwie, które są podstawą i bez nich praca się nie obejdzie. Zaczynamy od stanu zerowego, który obejmuje roboty ziemne, wykonanie fundamentów, ścian piwnicami i stropów nad piwnicami. Dalej przechodzimy do stanu surowego obejmującego wykonanie ścian, stropów, konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz klatek schodowych po zamontowaniu okien i drzwi zewnętrznych. Stan budynku określa się nieraz jako surowy zamknięty. Na koniec wykonujemy prace wykończeniowe czyli roboty tynkarskie, okładzinowe, posadzkarskie, izolacyjne i tym podobne. Prace w poszczególnych etapach mogą być prowadzone w różny sposób, w zależności od technologii zastosowanych przy wznoszeniu budynku. Podstawowy podział technologii jest następujący:

a) tradycyjna (rzemieślnicza)

b) tradycyjna udoskonalona

c) monolityczna (wylewana)

d) uprzemysłowiona (wielkowymiarowa) – wielkoblokowa, wielkopłytowa lub z elementów przestrzennych.