Układy konstrukcyjne budynków – podłużny i krzyżowy

62Konstrukcja budynków stanowi podstawę, do dalszego działania i jest ona niezbędna, dlatego omówimy tu dwa układy konstrukcyjne, a mianowicie: podłużny oraz krzyżowy. Układ pierwszy- podłużny polega na tym, że obciążenie od dachu i od stropów przenoszą podłużne ściany zewnętrzne i równoległe do nich ściany wewnętrzne. Sztywność przestrzenną budynku zapewniają poziome przepony czyli tarcze stropowe i przepony pionów, które są poprzecznymi ścianami przechodzącymi przez całą wysokość budynku (np. ściany klatek schodowych). Ściany zewnętrzne równoległe do podłużnej osi budynku przenoszą obciążenia i izolują wnętrze budynku przed działaniem czynników atmosferycznych. Wadą układu jest ograniczona możliwość kształtowania elewacji ze względu na znaczne obciążenie stropami. Drugi układ – krzyżowy z kolei charakteryzuje się oparciem stropów na ścianach podłużnych i na poprzecznych. Stropy, w postaci płyt krzyżowo zbrojonych, opierają się na całym obwodzie. Zaletą tego układu jest duża sztywność przestrzenna.