Wymagania konstrukcyjne

27Elementy konstrukcyjne projektowane są na podstawie obliczeń statycznych, dlatego bardzo ważna przy tym jest dokładność i sumienność. Powinny być one pod względem materiału i kształtu tak zaprojektowane, aby nie wystąpiła sytuacja przeciążenia, nadmiernego odkształcenia lub nawet lokalnego uszkodzenia, czyli aby nie nastąpiło przekroczenie stanów granicznych nośności i użytkowania. Schemat konstrukcyjny budynku powinien być przejrzysty, a rozkład obciążeń działających na poszczególne elementy prosty i jednoznaczny. Każda budowla jest układem przestrzennym. W budownictwie wymiarowanie układów przestrzennych jest najczęściej zastępowane przez obliczanie układów płaskich. Projektując budowle i konstrukcje należy ustalić obciążenia występujące podczas eksploatacji i montażu, a także podczas wykonywania i transportowania elementów konstrukcji. Zadaniem projektanta jest ustalenie największych obciążeń przypadających na poszczególne elementy i dobranie właściwych ich wymiarów uwzględniając także czynniki ekonomiczne.