Zabezpieczenie komina

86Często po okresie zimy czy też jesieni, gdzie pogoda na zewnątrz jest zmienna ale przy tym też bardzo mokra, możemy w naszym domu zaważyć objawy przeciekania dachu, komina, a objawia się to purchlami przy podłodze albo i suficie. Komin jest to pionowa konstrukcja i nieodłączna jeśli chodzi o dom. Wystaje ona na pewną wysokość poza dach i dlatego też jest najbardziej narażona na zewnętrzne czynniki atmosferyczne i dlatego najszybciej może ulec uszkodzeniu. Można wyróżnić trzy rodzaje kominów, ze względu na to jaką rolę pełnią, a mianowicie: wentylacyjne służące do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz budynku, spalinowe do odprowadzania produktów spalania gazu lub oleju oraz dymowe do odprowadzania produktów spalania paliw stałych jak węgiel czy drewno. Pogoda bardzo wpływa na formę w jakiej znajduje się komin, gdyż w czasie deszczu woda dostaje się do środka i może ulegać zawilgoceniu, a w czasie mrozów i przerw np. w pracy kominka woda zaczyna zamarzać i może rozsadzać trzon komina, dlatego można stosować nasady kominowe, które chronią przed takimi czynnikami. W przypadku obrotowych mogą one odstraszać ptactwo, które chciałoby sobie uwić gniazdo.