Zabudowa przepompowni ścieków z polimerobetonu

142Do zabudowy przepompowni ścieków najlepiej przystąpić w pogodny dzień, tak by nie padało i ziemia nie była zbyt mokra. Studnię należy posadowić w przygotowanym wykopie skarpowym o zagęszczonej podsypce z warstwą suchego betonu i wyrównawczą papą asfaltową. Dolny kołnierz dna obudowy przymocować do płyty fundamentowej kotwami dostarczonymi przez producenta wraz z pompownią. Płyta fundamentowa o grubości 20 cm wykonana z betonu zbrojonego siatką z prętów stalowych. Całość obsypać zasypką wykonaną z materiału spełniającego wymogi norm budowlanych. Najlepiej z mieszanki piaskowo-żwirowej bez materiałów łamanych. Dopuszcza się stosowanie ziemi rodzimej jako zasypu, jeżeli ziemia ta nie zawiera kamieni i materiałów organicznych takich jak korzenie oraz zawiera poniżej 12 % frakcji pyłu i iłu. Czysta glina i iły nie nadają się do zasypywania wykopu. Do tego potrzebny jest odpowiedni sprzęt i trochę doświadczenia, dlatego lepiej jest zamówić ekipę bądź robić to z osobą doświadczoną by wszystko zostało wykonane prawidłowo i przepompownia była szczelna.